Úvod

Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy č.j. 41508-2019-MZE-16212

Zveřejnění záměru-prodej automobilu DA-12 AVIA 30N

Zveřejnění záměru obce Luženičky-prodej 14 parcel v obytné zóně Luženice-U dubu-II.Etapa

Nařízení státní veterinární správy-Tularemie zajíců

Grafické návrhy vlajky a znaku obce Luženičky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Luženičky na den 22.8.2019

Oznámení pro vlastníky lesů-opatření proti kůrovcové kalamitě

Informace pro spolky a občanská sdružení

Oznámení o revizi katastru nemovitostí v k.ú.Luženičky

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.8.2018