Úvod

Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.2 ZÚR Plz. kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.2 Zásad územního

Výzva k plnění opatření v ochraně lesa-Lýkožrout smrkový

Výroční zpráva obce Luženičky za rok 2017

Tiskopisy na hlášení o množství vytěžené dřevní hmoty za rok 2017 a hlášení o kůrovcové těžbě v roce 2018

Nařízení obecné povahy-veřejná vyhláška -Min.zemědělství-zpracování nahodilých těžeb do 31.3.2018

Návrh opatření obecné povahy-Nařízení hospodaření v lesích-kalamitní stav

Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí(neznámý vlastník)-aktualizace k 1.2.2017