Úvod

Archiv úřední desky

Nařízení města Domažlice č.1/2019

Přílohy č.3 až č.6 k závěrečnému účtu obce Luženičky za rok 2018

Návrh závěrečného účtu ÚSC Luženičky za rok 2018 a příloha č.1 a č.2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Luženičky za rok 2018

Návrh závěrečného účtu DSO Lazce za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lazce za rok 2019

Zápis o projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace v obci Luženičky za rok 2018

Oznámení pro vlastníky lesů-opatření proti kůrovcové kalamitě

Návrh závěrečného účtu DSO Domažlicko za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2018

Veřejná vyhláška -Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy-stanovení přechodných úprav provozu na pozemní komunikaci

Informace pro spolky a občanská sdružení

Oznámení o revizi katastru nemovitostí v k.ú.Luženičky

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.8.2018