Úvod

Archiv úřední desky

Změny ve vydávání občanských průkazů a pasů od 1.7.2018

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí-k.ú.Luženice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Luženičky na den 21.6.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lazce za rok 2017

Návrh závěrečného účtu DSO Domažlicko za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlicko za rok 2017

Návrh závěrečného účtu obce Luženičky za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Luženičky za rok 2017

Výzva k plnění opatření v ochraně lesa-Lýkožrout smrkový

Výroční zpráva obce Luženičky za rok 2017

Tiskopisy na hlášení o množství vytěžené dřevní hmoty za rok 2017 a hlášení o kůrovcové těžbě v roce 2018

Nařízení obecné povahy-veřejná vyhláška -Min.zemědělství-zpracování nahodilých těžeb do 31.3.2018

Návrh opatření obecné povahy-Nařízení hospodaření v lesích-kalamitní stav

Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí(neznámý vlastník)-aktualizace k 1.2.2017