Úvod

Archiv úřední desky

Oznámení o projednávání zprávy o uplatňování územního plánu Luženičky včetně zadání pro změnu č.1 ÚP Luženičky

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č.452/5 v k.ú.Luženičky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Luženičky na den 20.2.2020

Zveřejnění záměru na směnu pozemků v k.ú.Luženičky

Zveřejnění záměru na prodej pozemku v obytné zóně Luženice (č.j.104/20/OÚ)

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy-kůrovcová kalamita

Oznámení o vyvěšení dokumentů-DSO Domažlicko