Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.4 ZÚR Plz. kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK na udrži

Přílohy

[Adobe PDF | 324,8 kB]
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.4 ZÚR Plz.kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 ZÚR PK na udržitelný rozvoj území.pdf [›]