Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje í

Přílohy

[Adobe PDF | 396,3 kB]
Veřejná vyhláška-projednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR PK.pdf [›]