Úvod

Archiv úřední desky

Pozvánka na divadelní představení Paní Colombová zasahuje

Výzva k odstranění stromoví

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Luženičky na den 21.9.2018

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje í

Ochranné přípravky proti kůrovci-metodická informace pro vlastníky lesů

Opatření v případě výskytu kůrovce

Přílohy č. 3 až č.6 k závěrečnému účtu obce Luženičky za rok 2017

Závěrečný účet obce Luženičky za rok 2017 a přílohy č.1 a č.2 k závěrečnému účtu

Změny ve vydávání občanských průkazů a pasů od 1.7.2018

Výzva k plnění opatření v ochraně lesa-Lýkožrout smrkový

Výroční zpráva obce Luženičky za rok 2017

Tiskopisy na hlášení o množství vytěžené dřevní hmoty za rok 2017 a hlášení o kůrovcové těžbě v roce 2018

Nařízení obecné povahy-veřejná vyhláška -Min.zemědělství-zpracování nahodilých těžeb do 31.3.2018

Návrh opatření obecné povahy-Nařízení hospodaření v lesích-kalamitní stav

Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí(neznámý vlastník)-aktualizace k 1.2.2017