Archiv úřední desky

Název Ev. č.
Č. jednací
Vyvěšeno
Sejmuto
Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání -
MŠ 16/18
26.2.2018
3.5.2018
Úprava rozpočtu obce Luženičky č.IV. z roku 2018 -
-
22.2.2018
31.12.2018
Výroční zpráva obce Luženičky za rok 2017 -
-
21.2.2018
31.12.2018
Úprava rozpočtu obce Luženičky III.-2018 -
-
19.2.2018
31.12.2018
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.4 ZÚR PK a vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 ZÚR PK na udržitelný rozvoj území PK-RR/662/18
-
7.2.2018
26.3.2018
Úprava rozpočtu obce Luženičky II.-2018 -
-
5.2.2018
31.12.2018
Úpravy rozpočtu v roce 2018 -
-
29.1.2018
31.12.2018
Schválený střednědobý výhled obce Luženičky na roky 2019-2021 -
-
20.12.2017
31.12.2018
Rozpočet obce Luženičky na rok 2018 -
-
20.12.2017
31.12.2018
Smlouva DSO Domažlicko x Charita -
-
25.9.2016
10.12.2019
Agenda nedostatečně identifikovaných parcel v KN-aktualizace k1.2.2016 151/16/OÚ
-
29.2.2016
31.12.2023