Úvod

Archiv úřední desky

Zápis do MŠ Luženice 2019/2020

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy-stanovení přechodných úprav provozu na pozemní komunikaci

Informace pro spolky a občanská sdružení

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Luženičky na den 25,4,2019

Opatření proti lýkožroutu smrkovému a dalším škůdcům

Oznámení o revizi katastru nemovitostí v k.ú.Luženičky

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.8.2018