Úvod

Archiv úřední desky

Návrh rozpočtu DSO Lazce na rok 2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Luženičky na den 19.12.2018

Opatření proti lýkožroutu smrkovému a dalším škůdcům

Oznámení o revizi katastru nemovitostí v k.ú.Luženičky

Návrh střednědobého výhledu DSO Domažlicko na roky 2020 a 2021

Návrh rozpočtu DSO Domažlicko na rok 2019

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-aktualizace k 1.8.2018

Výzva k odstranění stromoví

Ochranné přípravky proti kůrovci-metodická informace pro vlastníky lesů

Opatření v případě výskytu kůrovce

Přílohy č. 3 až č.6 k závěrečnému účtu obce Luženičky za rok 2017

Závěrečný účet obce Luženičky za rok 2017 a přílohy č.1 a č.2 k závěrečnému účtu

Výroční zpráva obce Luženičky za rok 2017

Tiskopisy na hlášení o množství vytěžené dřevní hmoty za rok 2017 a hlášení o kůrovcové těžbě v roce 2018

Nařízení obecné povahy-veřejná vyhláška -Min.zemědělství-zpracování nahodilých těžeb do 31.3.2018

Návrh opatření obecné povahy-Nařízení hospodaření v lesích-kalamitní stav