Volby do zastupitelstev krajů 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Pozvánka na první zasedání OVK

Doplnění volební komise pro volby do zastupitelstva kraje 2020

Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení počtu členů volební komise pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3.10.2020