Veřejná sbírka na instalaci věžních hodin do kaple sv.Anny v Luženicích

Vážení příznivci  kaple Sv.Anny v Luženicích a přátelé obce Luženičky.

Dne 27. července roku 1930 byla vysvěcena okresním biskupský notářem Josefem Randou , rodákem z Luženic, zdejší kaple. Již v té době naši předci počítali s tím, že věž této stavby bude osazena hodinami. Opatřili ji tedy kulatými výřezy pro jejich instalaci.Ty  jsou v současné době zakryty plechovými výplněmi.

Dodnes se tento záměr nepodařil uskutečnit.Až v prosinci roku 2020 odsouhlasilo zastupitelstvo obce Luženičky záměr uspořádání veřejné sbírky a zřízení transparentního účtu k zajištění finančních prostředků na instalaci věžních hodin s bicím zařízením do kaple Sv.Anny v Luženicích.

Velmi bychom si  přáli,aby jsme  po 90  letech od vysvěcení této kaple mohli  splnit touhu předků a na tuto dominantu Luženic  instalovat nové ciferníky  a akustické zařízení na odbíjení času.

Celková suma  potřebná k zajištění této akce je 255 200,-Kč

Prosíme tedy o jakýkoliv finanční příspěvek, který je možno buď zaslat na číslo transparentního účtu :123-3161690237/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,pobočka Domažlice, nebo je možné předat hotovost paní Marii Kopecké, Luženice 37(nad kaplí), která částku  zapíše do sběrací listiny,což dárce potvrdí svým podpisem.Rádi s Vámi i uzavřeme darovací smlouvu,či vydáme potvrzení o provedené platbě pro daňové účely.

Tel.kontakt: František Kopecký: 605 824 639,E-mail: obec@luzenicky.cz

Výše finančního příspěvku je dobrovolná. Dárci, kteří darují alespoň 1.000,- Kč, obdrží od obce Luženičky dárcovskou tabulku, kterou umístíme přímo ve věži kaple. V takovém případě prosím krátký text, který si přejete na tabulce uvést, napište při bankovním převodu do zprávy pro příjemce (např. jméno, bydliště).

Za příspěvky velmi děkujeme.

                                              Kopecký František,starosta obce Luženičky

Kaple Sv. Anny v Luženicích

Přílohy

Diskuze