Historie obce

První písemné zprávy o našich obcích je možné nalézt až v první polovině 16. století. Na základě zpráv v zemských deskách (r.1543) se obě vsi uvádí jako část majetku města Domažlic. Ne však na dlouho. Město Domažlice se v době protestantské války v Německu připojilo ke stavovské vzpouře proti králi Ferdinandu I. A právě proto mu byly roku 1547 ,tehdy už Malé a Velké Luženice – jak už se vesnice jmenovaly-královskou komorou zabaveny. Již ale roku 1549, kupují domažličtí obě vesnice zpět, spolu s jinými vesnicemi Zaplatily tehdy 1 046 kop 2O českých (pražských) grošů. Když vezmeme v úvahu , že týdenní mzda tesaře byla v  16. století 18 grošů a kůň stál 900 grošů a sud piva asi 12 grošů, znamená to, že v té době měly vesnice cenu asi 70 koní nebo 5 232 sudů piva. Jisté však je ,že od té doby zůstali dlouhou dobu obě vsi pod správou Domažlic. 

A jak vůbec vzniklo jméno Luženice, to se bohužel můžeme jen domnívat. Třebnický farář Lenz, pisatel farní pamětní knihy si toto jméno odvozuje od louží, jenž prý na místě nynějších vesnic bývaly. Jestli to je pravda nebo ne ,nechám na uvážení posluchačů. Jisté však je, že jiná obec tohoto jména se v naší vlasti nevyskytuje. Co se týče duchovní správy obě vsi byly přifařeny, tak jako všechny ostatní okolní vesnice ke kostelu u Sv. Jakuba v Domažlicích Ten byl roku 1788 za panování Josefa II., jako mnoho jiných církevních staveb zbořen. Vedle stojící kostel Zvěstování páně zde zůstal. Ale přeci jen jedna památka na tehdejší dobu nám zůstala. Kostelu Zvěstování páně nikdo v Domažlicích neřekne jinak než „U Svatých“ ,právě s ohledem na to, že tento název vznikl v době, kdy tam stály ještě kostely dva.

Dnes státem chráněná přírodní památka,“Luženická lípa“ má taktéž svoji historii. Stojí na vyvýšeném místě nad Luženicemi. Jde o velmi vitální exemplář lípy srdčité tvořící dominantu nad obcí. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 336 cm, výšky stromu je 18.5 m a výška koruny 18m. Již 5.července 1934 na tomto místě poprvé hořel oheń na oslavu výročí upálení mistra Jana Husa, při němž řečnil místní učitel a děti z místní školy předvedli kulturní vystoupení. Sem chodili zdejší občané netrpělivě vyhlížet příchod osvoboditelů –jednotek americké armády- v květnu 1945. A ještě jedna zajímavost: Když roku 1954 natáčel režisér Martin Frič film „Psohlavci“, měla se právě zde odehrávat scéna, kde Kozina ( herec Vladimír Ráž) brání starou lípu před Lomikarovými(herec Miloš Nedbal) dráby. Z tohoto důvodu měla být právě tato lípa poražena. Místní občané včele se starostou však proti tomuto záměru podali ostrý protest a tím ji zachránili. 6. června roku 1980 byla prohlášena tehdy Okresním národním výborem za chráněnou a v terénu označena úřední tabulí. V roce 2004 bylo místo osazeno lavičkami a stalo se vyhledávanou vyhlídkou s pohledem na panorama Českého lesa.

Pouze jedna věc nám není úplně jasná. Proč se právě této lokalitě říká „ U dubu“