Vítejte na stránkách obce Luženičky
O obci

O obci

Obec Luženičky se svými dvěma sídelními částmi – Luženičky a Luženice leží necelé 3 km severozápadně od okresního města Domažlice jako součást satelitního zemědělsko obytného zázemí a spádového území průmyslového jádra oblasti. Téměř docházková vzdálenost od komplexně vybaveného sídelního útvaru, poskytujícího nejenom veškeré služby, ale i pracovní příležitosti a bohatý turistický ruch, odsouvají věnec přilehlých vesnic do stínu podnikatelského zájmu. Kontrastně k tomu pak působí intenzivní zájem o pozemky pro obytnou výstavbu, která oproti minulým letů dlouhodobé stagnace až úbytku počtu stálých obyvatel v poslední době přináší stabilizaci a v případě Luženiček i zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel.

Historie obce

První písemné zprávy o našich obcích je možné nalézt až v první polovině 16.století. Na základě zpráv v zemských deskách (r.1543) se obě vsi uvádí jako část majetku města Domažlic.Ne však na dlouho. Město Domažlice se v době protestantské války v Německu připojilo ke stavovské vzpouře proti králi Ferdinandu I. A právě proto mu byly roku 1547 ,tehdy už Malé a Velké Luženice – jak už se vesnice jmenovaly-královskou komorou zabaveny. Již ale roku 1549, kupují domažličtí obě vesnice zpět, spolu s jinými vesnicemi. Zaplatily tehdy 1 046 kop 2O českých (pražských)grošů. Když vezmeme v úvahu , že týdenní mzda tesaře byla v  16. století 18 grošů a kůň stál 900 grošů a sud piva asi 12 grošů, znamená to,že v té době měly vesnice cenu asi 70 koní nebo 5 232 sudů piva. Jisté však je ,že od té doby zůstali dlouhou dobu obě vsi pod správou Domažlic.

Fotogalerie

399

obyvatel

1543

rok vzniku

6,28 km²

rozlohy